Sdělte nám základní osobní údaje a my Vám představíme služby, které Vám můžeme poskytnout nebo pokračujte na seznam všech našich služeb.
Sledujte nás také na LinkedIn !
1. Co je to Schengen?
2. Co je to pravidlo 90 v rámci 180?
3. Který státní příslušník nepotřebuje vízum pro vstup na území ČR?
4. Co je to Modrá karta?
5. Jak poznám, na jakém zastupitelském úřadě si mohu podat žádost o vízum?
6. Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem?


1. Co je to Schengen?

V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat kdykoli a na jakémkoli místě. Absenci hraničních kontrol na vnitřních hranicích kompenzuje rozsáhlá spolupráce a vysoké schengenské standardy, které stanovují pravidla v mnoha oblastech, sahajících od policejní a justiční spolupráce přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu osobních údajů.

V současné době je Schengen tvořen 25 státy:

Z toho 22 členskými státy Evropské unie – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

A 3 nečlenskými státy Evropské unie – Island, Norsko, Švýcarsko.

V rámci této skupiny států je možné, aby si cizinci ze třetích zemí zajistili tzv. Schengenské vízum vydané jedním ze členských států a toto pak použít pro vstup do ostatních států v rámci Schengenské dohody.


2. Co je to pravidlo 90 v rámci 180?

U schengenských víz a také bezvízových pobytů určitých státních příslušníků platí tzv. „pravidlo 90/180.“ Znamená to, že celková doba pobytu na území ČR/schengenského prostoru, nesmí překročit dobu 90 dnů během 180 dnů. Časový rámec 180 dnů se počítá z pohledu konkrétního dne, ve kterém cizinec zamýšlí vstoupit na území Schengenu - tedy rámec 180 dnů je klouzavý. Po vyčerpání 90 dní v tomto 180-denním rámci je třeba ČR/schengenský prostor opustit. Vrátit se lze až okamžiku, kdy je počet dnů strávených v Schengenu v rámci aktuálního 180-denního rámce nižsí než 90.

Toto pravidlo se netýká cizinců, kteří: (1) pobývali v ČR/schengenském prostoru na základě víza a pro další krátkodobý pobyt získali národní vízum s omezenou teritoriální platností pro ČR (tato víza jsou udělována pouze ve zcela výjimečných případech), (2) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu.


3. Který státní příslušník nepotřebuje vízum pro vstup na území ČR?

Seznam těchto států vychází z evropské legislativy, která stanovuje seznam států s bezvízovým režimem pro všechny členské státy. Bezvízový režim se vztahuje pouze na krátkodobé (do 90 dní) nevýdělečné pobyty.

 • ALBANIA3
 • ANDORRA
 • ANTIGUA AND BARBUDA
 • ARGENTINA
 • AUSTRALIA
 • BAHAMAS
 • BARBADOS
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA3
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • CANADA
 • COSTA RICA
 • GUATEMALA
 • HONDURAS
 • CHILE
 • CROATIA
 • ISRAEL
 • JAPAN
 • MACEDONIA/FYROM3
 • MALAYSIA
 • MAURITIUS
 • MEXICO
 • MONACO
 • MONTENEGRO3
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS
 • SALVADOR
 • SAN MARINO
 • SERBIA2 3
 • SEYCHELLES
 • SINGAPORE
 • SOUTH KOREA
 • TAIWAN1
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • VATICAN
 • VENEZUELA
1 Bezvízový režim se netýká držitelů tchaj-wanských cestovních dokladů, které neobsahují číslo průkazu totožnosti.

2 Vízová povinnost je zachována u držitelů srbských pasů, které byly vydány Zvláštním koordinačním ředitelstvím v Bělehradě.

3 U Makedonie/FYROM, Srbska, Černé Hory, Albánie a Bosny a Hercegoviny se bezvízový styk vztahuje pouze na držitele biometrických cestovních dokladů.


4. Co je to Modrá karta?

Modrá karta je duální dokument, který v sobě slučuje pracovní povolení a povolení k pobytu v jednom dokumentu. Oproti zelené kartě je modrá karta přenositelná v rámci celé Evropské unie. Udělení modré karty není omezeno státní příslušností žadatele, je však nutné, aby měl žadatel vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání (minimální doba studia 3 roky). K žádosti o modrou kartu je potřeba doložit pracovní smlouvu uzavřenou na dobu minimálně jednoho roku s garantovaným měsíční příjmem ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice.


5. Jak poznám, na jakém zastupitelském úřadě si mohu podat žádost o vízum?

Na základě vyhlášky Ministerstva zahraničních věcí ČR číslo 429/2010 byl stanoven tzv. pozitivní seznam států, jejichž státní příslušníci si mohou o víza požádat na jakémkoli zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Těmito státy jsou:

 1. Albania,
 2. Andorra,
 3. Antigua and Barbuda,
 4. Argentina,
 5. Australia,
 6. Bahamas,
 7. Barbados,
 8. Bosnia a Herzegovina,
 9. Brasil,
 10. Brunei Darussalam,
 11. Canada,
 12. Costa Rica,
 13. Croatia,
 14. El Salvador,
 1. Guatemala,
 2. Honduras,
 3. Hong Kong,
 4. Chilske,
 5. Israel,
 6. Japan,
 7. Korea,
 8. Macao,
 9. Macedonia,
 10. Malaysia,
 11. Mauritius,
 12. Mexico,
 13. Monaco,
 14. Montenegro,
 1. Nicaragua,
 2. New Zealand,
 3. Panama,
 4. Paraguay,
 5. Saint Kitts and Nevis,
 6. San Marino,
 7. Seychellles,
 8. Singapore,
 9. Serbia,
 10. Tchaj-wan,
 11. United States of America,
 12. Uruguay,
 13. Vatican City State,
 14. Venezuela.


6. Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem?

Pokud v České republice ještě nepobýváte a teprve začínáte s přípravou potřebných dokladů, pak Vaše první žádost na zastupitelském úřadě České republiky bude žádost o vízum nad 90 dní, tzv. dlouhodobé vízum. Toto vízum je udělováno zastupitelskými úřady na dobu maximálně 365 dnů. Po příjezdu do České republiky a při prodlužování tohoto víza na území České republiky se pak tento pobytový titul mění z víza na dlouhodobý pobyt. Jak tato dvě pobytová oprávnění mezi sebou rozeznáte? Dlouhodobé vízum (vízum nad 90 dní) má zelenou barvu, dlouhodobý pobyt má červeno-modrou barvu a symbol býka uprostřed.

Počínaje červencem 2011 získává povolení k dlouhodobému pobytu novou podobu. Ministerstvo vnitra totiž v rámci implementace biometrie začne vydávat tzv. průkazy povolení k pobytu velikosti řidičského průkazu.